Fulletó Icnita Emovity

Identitat, Tot

Per encàrrec d’ICNITA, un grup tecnològic enfocat a aportar solucions d’alt valor afegit en identificació i gestió intel·ligent, vam dissenyar un catalèg per explicar a diferents tipus d’institucions les avantatges dels sistemes inteligents per la gestió del servei de bicicleta pública. Vam evidenciar el contrast de les seves avantatges en front els possibles efectes negatius de no aplicar sol·lucions en aquest àmbit, jugant amb imatges positives en color i negatives en blanc i negre. El resultat és un catàleg amb un fort impacte visual que reforça un missatge molt directe.