Links, Forum impulsa

Editorial, Tot

Aquest projecte neix per inicitiva del Forum Impulsa i explora la idea de connectar professionals establerts amb joves amb molt talent. Aquestes trobades van generar una sèrie de converses recollides al llibre. Les converses responen als cuatre àmbits que recull la “fórmula Impulsa”: Il·lusionar x Educar x Emprendre = Transformar. Nosaltres vam dissenyar el llibre dividit en cuatre colors bàsics i vam il·lustrar els conceptes amb imatges potents.