All posts filed under “Editorial

Links, Forum impulsa

Aquest projecte neix per inicitiva del Forum Impulsa i explora la idea de connectar professionals establerts amb joves amb molt talent. Aquestes trobades van generar una sèrie de converses recollides al llibre. Les converses responen als cuatre àmbits que recull la “fórmula Impulsa”: Il·lusionar x […]